Proefpersoon

Proefpersoon, testpersoon en vrijwilliger zijn synoniemen voor een persoon die mee wil doen met onderzoek (vroeger werd de term proefkonijn ook nog wel eens gebruikt). Dit kunnen allerlei soorten onderzoek zijn zoals geneesmiddelenonderzoek, medisch onderzoek, psychologisch onderzoek of voedingsmiddelenonderzoek. Proefpersonen kunnen ook nodig zijn voor het testen van (medische) apparatuur. Uiteindelijk is het doel om door middel van de hulp van proefpersonen (betere) geneesmiddelen te ontwikkelen of om meer inzicht te verkrijgen of producten of processen verbeterd kunnen worden.

Hoe neem ik deel aan een onderzoek?

Wanneer u zich inschrijft op deze website kunt u zich aanmelden voor alle onderzoeken die voor u interessant en geschikt zijn.

Wij bekijken dagelijks wie zich heeft ingeschreven op de studie. Vervolgens beoordelen wij via uw profiel of u geschikt bent voor het onderzoek. LET OP: Wij mogen niet altijd alle gegevens publiceren die van belang zijn of u wel of niet binnen een onderzoek past. Het onderzoek kan na uw aanmelding alsnog niet geschikt voor u blijken.

Indien u zich aanmeldt voor een onderzoek, of indien een onderzoeker u vraagt voor deelname, zal de onderzoeker u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal de onderzoeker u uitgebreid over het onderzoek voorlichten en al uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Samen wordt bepaald of het onderzoek voor u geschikt is. Indien u geschikt blijkt te zijn voor het onderzoek en u bent nog steeds geïnteresseerd in deelname, dan geeft u schriftelijk toestemming voor deelname aan het onderzoek. Vervolgens kan het onderzoek worden gestart. Wat er tijdens het onderzoek gebeurt, hangt af van het onderzoeksprotocol.

Wat wordt er tijdens het onderzoek van mij verwacht?

Gedurende uw deelname aan een onderzoek wordt van u verwacht, dat u zich houdt aan het onderzoeksprotocol en aan wat de arts/onderzoeker van u vraagt. In het onderzoeksprotocol staat beschreven hoe vaak u naar het onderzoekscentrum dient te komen voor controle, hoe vaak u uw eventuele medicatie moet innemen en welke testen er in het onderzoekscentrum worden gedaan. Dit is in het belang van uw eigen gezondheid. Het medicijn of product dat wordt getest, moet u gebruiken, zoals door de arts/onderzoeker wordt aangegeven.

Ontvang ik een vergoeding?

Als gezonde proefpersoon? Als gezonde vrijwilliger krijgt u vaak een vergoeding voor uw deelname. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type onderzoek waaraan u deelneemt en van de hinder die u door het onderzoek ondervindt. Zo wordt de vergoeding bijvoorbeeld hoger, indien u enkele nachten in een onderzoekscentrum moet doorbrengen, of wanneer er vaak bloed van u wordt afgenomen.

Als deelnemende patiënt? Wanneer u als niet gezonde vrijwilliger (patiënt) meedoet aan een onderzoek is het volgens de wet meestal niet toegestaan dat u betaald wordt voor uw deelname. Wel kan het zijn dat u voor uw deelname een onkostenvergoeding ontvangt. Om mee te kunnen doen als patient hoeft U zich niet ziek te voelen. Onder deze omschrijving vallen ook personen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals bv hoge bloeddruk of te hoog cholesterolgehalte.

Wie bepaalt de (onkosten)vergoeding?

Link2Trials heeft geen invloed op de (onkosten)vergoeding die u ontvangt voor deelname aan het onderzoek. De vergoeding wordt bepaald door de onderzoeksinstelling, die het onderzoek uitvoert. Dit kan dus een farmaceutisch bedrijf, een universiteit of andere onderzoeksinstelling zijn.

Informed Consent Procedure

Wat van belang is in dit verband is dat u voor wat voor onderzoek dan ook volledige en schriftelijke informatie krijgt, die ter plekke mondeling wordt toegelicht, op een zodanige wijze, dat u kunt verklaren dit volledig begrepen te hebben. Pas na een bedenktijd tekent u voor deelname aan het onderzoek, in aanwezigheid van de arts – onderzoeker, die gelijk met u mee dient te tekenen. U kunt op elk gewenst moment afzien van aanmelding voor een onderzoek, zich terugtrekken uit een lopend onderzoek of uzelf uitschrijven uit onze database. U tekent altijd volledig vrijwillig, en kunt zich altijd, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor uw verdere behandeling.

Dergelijke onderzoeken kennen in- en exclusiecriteria, grofweg gezegd redenen waarom u wel of niet zou kunnen meedoen. Wanneer deze criteria overeenkomen met uw profiel, dan bent u waarschijnlijk een kandidaat om aan dat onderzoek mee te doen. Link2Trials is geen partij in het tot stand komen van de afspraken tussen vrijwilliger en onderzoeker en onderzoekende sponsor.

Link2Trials stelt u voor aan een onderzoek deel te nemen. De onderzoeker betaalt daarvoor een fee aan Link2Trials. Via de onderzoeker wordt met u contact opgenomen, verder alle afspraken gemaakt, en gaat u al dan niet deelnemen aan het betreffende onderzoek. Link2Trials staat daar verder buiten.

link2trials

© 2023 Link2Trials